Οικουμενικότητα

Οικουμενικότητα

ΧΕΝ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι Ρίζες και η Διαχρονική Αποστολή της

Η αποστολή της ΧΕΝ, μιας από τις παλαιότερες γυναικείες Οργανώσεις παγκόσμια, παραμένει πάντα συναφής με τις πραγματικές ανάγκες της ζωής, καθώς απορρέει από τις βαθιές της ρίζες στις χριστιανικές αρχές της προσφοράς, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης. Το μήνυμα της, τόσο ισχυρό που επιδέχεται και καλωσορίζει πολλές αναγνώσεις και μετατροπές, διατηρείται ζωντανό χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από την ουσία των καταστατικών στόχων της απαρχής της Οργάνωσης.

Στα πρώτα χρόνια, προσκάλεσε ανοικτά γυναίκες κάθε χριστιανικής εκκλησίας σε κοινό αγώνα με στόχο την πνευματική ανάπτυξη και έμπρακτη εκδήλωση των ηθικών τους αξιών μέσω της συστηματικής κατανόησης των γραφών, αλλά και της υιοθέτησης δράσεων αδελφοσύνης. Πρόκρινε εξαρχής, την ανάγκη για πολύπλευρη ανάπτυξη των γυναικών. Διέκρινε, επίσης, ότι ο ειρηνικός και δίκαιος κόσμος, που οραματίζεται η χριστιανική παράδοση, μπορεί να στηριχτεί μόνο στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και συνεργασίας. Σε αυτό το συμβόλαιο συνυπέγραψαν οι πρώτες γενιές των γυναικών της ΧΕΝ και κατά την πορεία δεν σταμάτησαν ποτέ να το διαμορφώνουν και να το εμπλουτίζουν οι επερχόμενες.

Στην πορεία των χρόνων τονίστηκε η ανάγκη ανάδειξης της οικουμενικότητας της Οργάνωσης που προσβλέπει στη διεθνή συνεργασία για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατοχύρωση της ισοτιμίας και της ισότητας, και τη θεμελίωση μιας δημοκρατικής ειρηνικής κοινωνίας. Σε κρίσιμους καιρούς προτάχθηκε η σημασία της αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ σε εποχές ριζικών αναδιαρθρώσεων και αμφισβήτησης η ανάγκη για εμβάθυνση και διαμόρφωση ενός οράματος που θα περικλείει όλες τις γυναίκες πέρα από κάθε διάκριση.

Σήμερα, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο που εξακολουθεί να σπαράσσεται από τη βία, την ανισότητα και τους πολέμους, η ΧΕΝ παρέχει υπηρεσίες και αναπτύσσει προγράμματα για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς κόσμου, την ανάπτυξη της νεότητας και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας. Καλεί τους νέους και τις γυναίκες κάθε θρησκεύματος ή άνευ θρησκεύματος που έχουν πίστη στις παναθρώπινες αξίες της ανοχής, του αμοιβαίου σεβασμού, της προσφοράς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ακεραιότητας, να υψώσουν τη φωνή της λογικής, τη φωνή της αλληλεγγύης.

Με ακλόνητη πίστη πως η ενδυνάμωση των γυναικών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, η ΧΕΝ αγκαλιάζει τις γυναίκες κάθε ηλικίας, πολιτισμικής καταγωγής και θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων και επενδύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να μεταμορφώσουν τις δομές της εξουσίας για την προάσπιση της δικαιοσύνης, της ισότητας των φύλων και τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς βία και πόλεμο.