Ανάπτυξη Γυναίκας

Ανάπτυξη Γυναίκας

Καταστατικός στόχος της ΧΕΝ είναι η ανάπτυξη της γυναίκας. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα, το πνεύμα και η ψυχή της αναπτύσσονται, ώστε να είναι υγιής, να έχει καλλιεργήσει τις φυσικές ικανότητες και τα ταλέντα της, να διαθέτει τα εφόδια για την εξασφάλιση του βιοπορισμού της, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και να είναι ικανή να αντιμετωπίσει αντιξοότητες που αναπόφευκτα θα συναντήσει στη ζωή της.

Το περιβάλλον που η γυναίκα γεννήθηκε και μεγάλωσε, το σχολείο, το φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον, τα ΜΜΕ, έχουν το καθένα το ρόλο τους στη πολύχρονη διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητάς της. Η ΧΕΝ είναι ένας φορέας που δημιουργεί και παρέχει στις γυναίκες ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα ή/και περισσότερα στοιχεία της προσωπικότητάς της.