Η συνεργασία μεταξύ των γενεών

Η στήριξη της Διαγενεακής Ηγεσίας αποτελεί διαρκή στόχο της ΧΕΝ, ώστε μεγαλύτερες και νεότερες γυναίκες, αλλά και κορίτσια να ασκούν ηγεσία στη ζωή και τις κοινότητές τους και να τάσσονται υπέρ των δικαιωμάτων τους. Η στήριξη μοντέλων διαγενεακής συνεργασίας, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την προώθηση της διαγενεακής ηγεσίας. Αποτελεί ταυτόχρονα και βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των γυναικών της ΧΕΝ και την αποτελεσματική στήριξη του έργου της οργάνωσης, δηλαδή, για την προάσπιση και το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η διαγενεακότητα ενυπάρχει στην πορεία της ΧΕΝ από τις απαρχές της μέχρι και τις μέρες μας. Αφορά, με χαρακτήρα πιο εσωστρεφή και ενδοσκοπικό, τις έννοιες της «διαγενεακής συνεργασίας» και της «διαγενεακής ηγεσίας», όπως τις βιώνουμε μέσα στα τοπικά μας κέντρα, αλλά και σε επίπεδο διοίκησης της οργάνωσης.

Η ΧΕΝ όμως μέσα από τη διαγενεακή συνεργασία, στρέφει το βλέμμα και προς τα έξω, προς την κοινότητα, προασπίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών κάθε ηλικίας και στηρίζοντας την πεποίθηση ότι νέοι και ηλικιωμένοι έχουν πολλά να διδαχθούν ο ένας από τον άλλο και να προσφέρουν στους γύρω τους.

Η ΧΕΝ θεωρεί τη διαγενεακή συνεργασία ως μια οπτική, όπως αυτή των δικαιωμάτων της γυναίκας και του παιδιού, που βοηθά στη συστηματοποίηση και τη βελτίωση της δουλειάς της, αλλά και μια απόδειξη στην πράξη πως ο εθελοντισμός ενεργοποιεί και δίνει ζωή σε κάθε ηλικία.