Η ΧΕΝ είναι μια γυναικεία Οργάνωση που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων για περισσότερο από έναν αιώνα. Τα μέλη της σε όλα τα κράτη μοιράζονται την πεποίθηση ότι η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξουμε τον κόσμο.

«Ο σκοπός της Παγκόσμιας ΧΕΝ είναι να αναπτύξει την ηγεσία και την συλλογική δύναμη των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους» (Άρθρο 4 Καταστατικού Παγκόσμιας ΧΕΝ)

H ΧΕΝ έχει θέσει τα τελευταία χρόνια ένα Τολμηρό και Μετασχηματιστικό Στόχο με πρόθεση να εμφυσήσει το όραμα της θετικής αλλαγής και να εμπνεύσει την ηθική δέσμευση για κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή:

«Μέχρι το 2035, 100 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια μετασχηματίζουν τις δομές ισχύος για να δημιουργήσουν δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων και ένα κόσμο χωρίς βία και πόλεμο και γίνονται ηγέτες μιας βιώσιμης Οργάνωσης που θα περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες»

Το Όραμα αυτό στηρίζεται στην ενδυνάμωση των φωνών των γυναικών, ιδιαίτερα των νέων γυναικών, και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να ηγηθούν της θετικής κοινωνικής αλλαγής και να γίνουν συν-δημιουργοί της ανάπτυξης και της διαμόρφωσης ενός κόσμου με δικαιοσύνη, ισότητα φύλων και δικαιώματα για όλους.

Πιστεύουμε στη δύναμη των νέων γυναικών να αλλάξουν τη ζωή τους!

Πιστεύουμε πως το ταξίδι είναι κοινό και η επιτυχία της μιας μπορεί να ωφελήσει την άλλη. Δημιουργούμε ασφαλείς χώρους, ώστε οι νέες γυναίκες να μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες, να μπορούν να υποστηρίξουν και να εκπαιδεύσουν η μία την άλλη.

Αντιμαχόμαστε τα έμφυλα στερεότυπα που δεν μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας.

Αγκαλιάζουμε την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα των γυναικών.

Εναποθέτουμε την πίστη μας στις αξίες της ενσυναίσθησης, της ειλικρίνειας, του θάρρους και της λογοδοσίας που θα μας επιτρέψουν να μετασχηματιστούμε σε δημοκρατικοί ηθικοί ηγέτες.

Διασφαλίζουμε την πλήρη εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της συμμετοχικής, μετασχηματιστικής και διαγενεακής ηγεσίας:

Συμμετοχική Ηγεσία: προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση και ισότιμη ενεργή συμμετοχή, την κατανόηση της έννοιας της προσωπικής ευθύνης και την ανάληψη δέσμευσης και ομαδικής δράσης για την αλλαγή.

Μετασχηματιστική Ηγεσία: προϋποθέτει το όραμα για θετική αλλαγή και επιδιώκει την ανάδειξη της μοναδικής «φωνής», των γνώσεων και δεξιοτήτων της κάθε γυναίκας, καθώς και την αναδόμηση και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαγενεακή Ηγεσία: αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και συνεισφορά της κάθε γενιάς, αλλά ταυτόχρονα εστιάζει στον προσδιορισμό κοινών αξιών και στόχων (συναντίληψη οράματος)

Προσέγγιση βασισμένη στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: εκπαιδεύει στην ανάπτυξη οράματος και ηγετικών δεξιοτήτων, καθώς και στην καθοδήγηση για την επίτευξη θετικών κοινωνικών αλλαγών