Γυναίκα & Απασχόληση

«Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης»

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης της ΧΕΝ Ελλάδος συνεχίζει την μακρόχρονη παράδοση του στο πλευρό των γυναικών και της νεότητας, παρέχοντας αδιάκοπα ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη, ατομικά και ομαδικά, σε κάθε γυναίκα χωρίς διάκριση με στόχο την έγκυρη ενημέρωση, ενεργοποίηση και βελτίωση της δεξιότητας διαχείρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

Ιστορικό

 

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία της στην επαγγελματική συμβουλευτική, η ΧΕΝ Ελλάδος τη δεκαετία 2000-2010 συμμετείχε και στις δύο φάσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Equal. Στον πρώτο κύκλο δημιούργησε το Γυναικείο Κέντρο Απασχόλησης με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της αναζήτησης εργασίας. Στο δεύτερο κύκλο με το πρόγραμμα «+ΠΡΑΞΙΣ-Συνεργασία για την Απασχόληση» στόχευσε στη διευκόλυνση της πρόσβασης γυναικών που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Η ΧΕΝ συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα “+ΑΝΑΠΤΥΞΗ–Ολοκληρωμένη παρέμβαση για μετανάστες/στριες” που χρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η πρωτοβουλία EQUAL έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία της ΧΕΝ στο τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης συνεχίζει να λειτουργεί, με ίδιους πόρους μέχρι σήμερα. Εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άνεργες γυναίκες, καθώς χρειάζονται ενθάρρυνση και ενίσχυση στον καθημερινό αγώνα που καταβάλλουν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ανεργίας.

 

Τα αιτήματα

 

Ειδικότερα το Κέντρο ανταποκρίνεται σε αιτήματα που αφορούν τη συμβουλευτική για την εύρεση εργασίας και τη διαχείριση καριέρας, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, την πληροφόρηση για εργασιακά δικαιώματα και την ενημέρωση για τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, μέσω προκηρύξεων. Παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική για θέματα επιλογής σπουδών, ευκαιρίες κατάρτισης, πιστοποίηση προσόντων, συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας, καθώς και για προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Εκτός της εξατομικευμένης και ομαδικής συμβουλευτικής, παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση, γίνεται διασύνδεση και παραπομπή περιπτώσεων σε φορείς και οργανώσεις.

Μέσα από την εφαρμογή τεχνικών και τη χρήση εργαλείων επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση των γυναικών, ώστε αξιοποιώντας τα προσόντα και τις δυνάμεις τους να αναζητήσουν επιτυχώς μια θέση εργασίας.