Γυναίκα & Οικογένεια

 

 

Η ΧΕΝ Ελλάδος διαχρονικά βρίσκεται στο πλευρό της γυναίκας και της οικογένειας. Ανάμεσα στις δράσεις της οργάνωσης, από την ίδρυσή της ακόμα, ήταν η οικογενειακή επανένωση, η επιμόρφωση των γυναικών με σκοπό την εύρεση εργασίας και την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, καθώς και η δημιουργική απασχόληση παιδιών.

Η ανάπτυξη της παιδείας, έξω από το πλαίσιο της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης, υπήρξε στόχος της ΧΕΝ και για το λόγο αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δημιούργησε ένα πρότυπο δίκτυο Παιδικών Βιβλιοθηκών σε 15 σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Στη δεκαετία του1990 με την έντονη αστικοποίηση της κοινωνίας και την αναπόφευκτη σταδιακή μείωση των χώρων ελεύθερης δραστηριότητας των παιδιών η ΧΕΝ σχεδίασε και υλοποίησε καινοτόμα προγράμματα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: «Η Χαρά της Ανάγνωσης», ένα πρόγραμμα για την προώθηση της φιλαναγνωσίας, αλλά και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στα παιδιά, «Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Μουσεία», για την καλλιέργεια της αγάπης για την τέχνη, «Σχολική Βοήθεια» για παιδιά παλιννοστούντων, ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά των μεταναστών να μπορούν να συμβαδίζουν με τους συμμαθητές τους στα σχολεία, καθώς και την «Παιδική Φωλιά», ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών στη χώρα με τη διαρκή επιδείνωση των βιοτικών συνθηκών σε όλα τα επίπεδα, έχουν ως αποτέλεσμα την αριθμητική αύξηση οικογενειών και παιδιών που βάλλονται από τις δυσκολίες, την ανέχεια έως και τη φτώχεια. Η ΧΕΝ Ελλάδος με την παροχή υπηρεσιών εργασιακής συμβουλευτικής συνδράμει τόσο τις γυναίκες όσο και τα μέλη των οικογενειών τους, ώστε να αποκατασταθούν επαγγελματικά, γεγονός που θα συμβάλλει στην ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της καθημερινότητας, δημιουργώντας ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους.