Γυναίκα & Υγεία

 

Το δικαίωμα στην Υγεία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και περιλαμβάνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) του Ο.Η.Ε.

 

Σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο η ΧΕΝ προασπίζεται το δικαίωμα όλων των γυναικών στην ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

 

Η ΧΕΝ δίνει έμφαση στην υπεύθυνη πληροφόρηση επενδύοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των γυναικών και της νεότητας.

 

Τη δεκαετία του 1980, δημιουργήθηκε υλικό σε απλή και κατανοητή γλώσσα και με τη μέθοδο της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» προώθησε την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας του Παιδιού, της Γυναίκας, της Νεότητας. Το υλικό, διοχετεύτηκε σε όλα τα Τοπικά Κέντρα ΧΕΝ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη συμμετοχική, ενεργητική μάθηση, μέσω της πράξης.

 

Η Οργάνωση εξακολουθεί και σήμερα να προωθεί το δικαίωμα στην Υγεία σε κάθε ευκαιρία. Το 2013 δημιουργήθηκε ο φάκελος «Μυστικά & Ψέματα», καθώς η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για όλες τις γυναίκες, τις νέες γυναίκες και τα κορίτσια και εντάσσεται στις παγκόσμιες προτεραιότητες της ΧΕΝ.

 

Με στόχο:

  • την ενημέρωση -προστασία των νέων γυναικών (πρωτογενής πρόληψη),
  • την πρόληψη φαινομένων βίας κατά των γυναικών στις διαπροσωπικές σχέσεις,
  • την καταπολέμηση των στερεοτύπων-διακρίσεων λόγω φύλου,

το υλικό απευθύνεται στις γυναίκες κάθε ηλικίας και τους γονείς των εφήβων, ώστε να μάθουν τα δικαιώματά τους, για να μπορούν να τα ασκούν και να τα υπερασπίζονται.