Η Ιστορία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΕΝ

«Η εμφάνιση ενός σημαντικού οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης«

Η ΧΕΝ είναι μία Παγκόσμια, Γυναικεία, Εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες του κόσμου και έδρα τη Γενεύη.

Ιδρύθηκε το 1884 και είναι από τις παλαιότερες διεθνείς, γυναικείες οργανώσεις. Θεμελιώθηκε καταστατικά πάνω στις χριστιανικές αξίες της αγάπης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού και εργάζεται για την ενδυνάμωση των γυναικών όλων των ηλικιών ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό, το πολιτικό και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, ώστε να αλλάξουν τον κόσμο.

Με μέλη και υποστηρικτές περισσότερες από 20 εκατομμύρια γυναίκες όλων των ηλικιών, μιλάει 120 γλώσσες και διαλέκτους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20000 κοινότητες.

Έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Κοινωνικό & Οικονομικό Συμβούλιο του ΟΗΕ και στην Επιτροπή του για τη θέση της Γυναίκας.

Το όραμα της ΧΕΝ παγκόσμια προσβλέπει σε έναν κόσμο, όπου θα υπάρχει θέση για όλους, όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η μέριμνα για το περιβάλλον θα προωθούνται και θα υποστηρίζονται από την γυναικεία ηγεσία.

Κάθε τέσσερα χρόνια συγκαλείται το Παγκόσμιο Συμβούλιο για να πάρει αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της Παγκόσμιας ΧΕΝ, το Καταστατικό, τον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων της με στόχο την εκπλήρωση του οράματος της και τον προϋπολογισμό της.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τις εκπροσώπους 108 μελών – εθνικών ΧΕΝ.  Η ελληνική ΧΕΝ είναι πλήρες μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ από το 1954.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο εκλέγει 20 γυναίκες στην Εκτελεστική Επιτροπή και περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλες τις ηπείρους. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα στελέχη του Γραφείου της Παγκόσμιας ΧΕΝ που διαχειρίζονται καθημερινά θέματα λειτουργίας με βάση τις πολιτικές, τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τον προϋπολογισμό.