ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Είναι Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελές μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  • Λειτουργεί ως όργανο συνεργασίας, πληροφόρησης, επικοινωνίας και συντονισμού των ΧΕΝ στην Ελλάδα.
  • Εκπροσωπεί την Οργάνωση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα με στόχο οι γυναίκες να:

  • Ευαισθητοποιηθούν και να καλλιεργήσουν ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε κάθε επίπεδο της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
  • Προωθήσουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα όσα αφορούν στη γυναίκα.
  • Συμβάλλουν με την παρουσία και τη δράση τους, ως ενεργοί πολίτες, στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας.

Το 2018 ανανεώθηκε η ειδική πιστοποίηση της ΧΕΝ Ελλάδος ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βάση την Απόφαση Δ14/7435/117 του Υπουργείου Εργασίας.

Η ΧΕΝ Ελλάδος,  είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της ΧΕΝ στην Ελλάδα και συνέρχεται μία φορά το χρόνο. Οι σύμβουλοί του εκλέγονται από τα τοπικά Κέντρα ΧΕΝ σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Οργανισμού της ΧΕΝΕ.

Χαράσσει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Οργάνωσης, διαμορφώνει τον προγραμματισμό της και θέτει τις προτεραιότητες

 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα μέλη της εκλέγονται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο και ανανεώνονται κατά το 1/3 κάθε χρόνο. Συνεδριάζει περίπου 4 φορές κάθε χρόνο με κύριες ευθύνες να :

  • Διαμορφώνει τις προτάσεις με βάση τις οποίες το Πανελλήνιο Συμβούλιο χαράσσει την πολιτική της Οργάνωσης.
  • Εκπροσωπεί τη ΧΕΝ στις Αρχές του τόπου.
  • Εκτελεί τις αποφάσεις του Πανελληνίου Συμβουλίου και να επιλέγει τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει αυτό.
  • Συγκροτεί μόνιμες ή AD HOC Επιτροπές για την διεκπεραίωση ορισμένου έργου.
  • Ελέγχει τις προϋποθέσεις δημιουργίας νέων Ομάδων ΧΕΝ κ.λ.π.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ    
    

Είναι το εκτελεστικό Όργανο των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. Είναι 5μελές και αποτελείται από την Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τη Γεν. Γραμματέα και την Ταμία. Το Προεδρείο της Διοικούσας αποτελεί και το Προεδρείο του Πανελληνίου Συμβουλίου. Συνέρχεται τακτικά και φροντίζει για τη διεκπεραίωση της τρέχουσας εργασίας.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Πρόεδρος:

ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ

 

Αντιπρόεδροι:

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΛΑ (ΚΗΦΙΣΙΑ)

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΣΣΑ (ΘΗΒΑ)

 

Ταμίας:

ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

 

Γενική Γραμματέας:

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ *

 

Μέλη:

ΑΛΤΕΖΙΝΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΤΖΟΥΛΙΑ (ΚΗΦΙΣΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΚΑΤΣΗ ΡΟΔΑΝΘΗ (ΓΛΥΦΑΔΑ)

ΚΑΝΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ****

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΪΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΠΑΝΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΒΟΛΟΣ) **

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)**

ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΘΗΝΑ)

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΠΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΙΑΝΙΑ)

ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)**

ΚΑΛΑΒΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ***

 

* ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ

  ** ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΕΛΗ

***EX OFFICIO

**** ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η ΧΕΝ Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Ίδρυμα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό. Οι οικονομικοί πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

Όλα τα έσοδα αφιερώνονται στην εκπλήρωση των καταστατικών στόχων της Οργάνωσης και στο κοινωνικό της έργο με σεβασμό στις αρχές της και στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των γυναικών και της νεότητας ανεξαρτήτως φύλου.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος ελέγχονται κάθε χρόνο από εταιρεία ορκωτών λογιστών και υποβάλλονται προς ενημέρωση στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

Λειτουργώντας με γνώμονα τη διαφάνεια και τους κανόνες χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, η ΧΕΝ Ελλάδος δημοσιεύει εδώ τα οικονομικά της στοιχεία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019-2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019-1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013

Η ΧΕΝ Ελλάδος, ως διαχειρίστρια του Κληροδοτήματος Καλογερόπουλου, κάθε χρόνο υποβάλει προς έγκριση και θεώρηση στην αρμόδια κρατική υπηρεσία τα οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμό, απολογισμό). Οι εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί και οι Απολογισμοί που έχουν υποβληθεί δημοσιεύονται εδώ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2019-1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2018

ΠΡΟΥΠ ΚΛΗΡ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2017

ΠΡΟΥΠ ΚΛΗΡ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2017

ΠΡΟΥΠ ΚΛΗΡ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2016

ΠΡΟΥΠ ΚΛΗΡ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2015