Εισήγηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης : «Δικαιώματα Γυναικών : Επιθέσεις – Προοπτικές. Προτάσεις και Πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών (γυναικείων και φεμινιστικών οργανώσεων)» Επιτρέψτε μας να ευχηθούμε στην Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής κάθε επιτυχία και δύναμη για την επίτευξη του έργου της τη νέα περίοδο και να ευχαριστήσουμε θερμά για την πρόσκλησή μας στις εργασίες της. Η Επιτροπή αυτή έχει πολλά σημαντικά θέματα να διαχειριστεί και οι πολίτες προσδοκούν από α...

Περισσότερα

Οι Θετικές Δράσεις στην Παγκόσμια ΧΕΝ

«Το όραμα της Παγκόσμιας ΧΕΝ είναι ένας κόσμος πλήρους συμπερίληψης, όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η φροντίδα για το περιβάλλον προωθούνται και υποστηρίζονται από τη γυναικεία ηγεσία. Η Παγκόσμια ΧΕΝ αναγνωρίζει την ίση αξία όλων των ανθρώπων… «Ο σκοπός της Παγκόσμιας ΧΕΝ είναι να αναπτύξει την ηγεσία και την συλλογική δύναμη των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, αν...

Περισσότερα

Εργασιακές σχέσεις γυναικών

Όπως αναδεικνύεται από τις προσωπικές μαρτυρίες γυναικών κάθε ηλικίας, προέλευσης και προσόντων που υποστηρίζονται συμβουλευτικά στη ΧΕΝΕ παρατηρείται ότι : Γίνονται συχνές παραβιάσεις εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, Υπάρχουν συχνά περιστατικά ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας (συχνά με υπόσχεση υπογραφής σύμβασης αργότερα ή εξ αρχής ενημέρωση πως δεν πρόκειται να δηλωθεί η εργασία) Περιστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μερικής απασχόλησης, ενώ η...

Περισσότερα