ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Θέλετε να συμμετάσχετε στους Διαλόγους με την Κοινότητα;
  * ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.xen.gr για περισσότερες πληροφορίες.

  Παραχώρηση του δικαιώματος στην Παγκόσμια ΧΕΝ (World YWCA) για χρήση φωτογραφιών και βίντεο


  Με το παρόν παραχωρώ στην Παγκόσμια ΧΕΝ (World YWCA) το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις εικόνες μου σε ταινίες, φωτογραφίες ή/και ηχογραφήσεις και τυχόν αναπαραγωγές ή προσαρμογές της ταινίας, των φωτογραφιών ή/και της ηχογράφησης για όλους τους γενικούς σκοπούς που σχετίζονται με το έργο της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA), συμπεριλαμβανομένου, χωρίς καμία μορφή περιορισμού, του δικαιώματος χρήσης αυτών σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό, ιστότοπους, βιβλία, αφίσες, εφημερίδες, άρθρα περιοδικών και οπτικοακουστικό υλικό, όποτε το επιλέξει η Παγκόσμια ΧΕΝ (World YWCA).


  Παραχωρώ επίσης στην Παγκόσμια ΧΕΝ (World YWCA) το δικαίωμα να επιθέσει κείμενο ή αποσπάσματα στις προαναφερθείσες εικόνες. Κατανοώ ότι το οπτικοακουστικό υλικό είναι ιδιοκτησία της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω διαβούλευση μαζί μου, για τους προαναφερθέντες σκοπούς, παγκοσμίως.


  Επιβεβαιώνω ότι καταλαβαίνω τι έχω διαβάσει και επιλέγοντας «ναι» ή «όχι» στο τέλος αυτής της πρότασης, δηλώνω εάν χορηγώ ή όχι στην Παγκόσμια ΧΕΝ (World YWCA) την άδεια να χρησιμοποιήσει την ταινία ή/και τις φωτογραφίες που περιέχουν τη δική μου εικόνα.


  Απαιτείται γραπτή συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα εάν πρόκειται για άτομο κάτω των 18 ετών.  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας