Συχνές Ερωτήσεις

 

 1. Γιατί η ΧΕΝ απευθύνεται μόνο στις γυναίκες;

Η ΧΕΝ, σε παγκόσμιο επίπεδο γνωρίζει ότι πολλοί λόγοι για τους οποίους αναστέλλεται η ακυρώνεται η ανάπτυξη της γυναίκας οφείλονται στις έμφυλες διακρίσεις και στον τρόπο που η κοινωνία επιμένει να αντιμετωπίζει τις γυναίκες κάθε ηλικίας. Πιστεύει ότι η διεκδίκηση της ισοτιμίας των φύλων πρέπει να αποτελεί πεδίο διεκδίκησης από τις ίδιες τις γυναίκες που βιώνουν την ανισότητα και λιγότερο από άνδρες υποστηρικτές της. Συνειδητά λοιπόν εμμένει στον αμιγή γυναικείο χαρακτήρα της.

   2. Σε ποιες κατηγορίες γυναικών απευθύνεται;

Η ΧΕΝ δεν κάνει κανενός είδους διακρίσεις. ΄Ολες οι γυναίκες είναι ευπρόσδεκτες να συμμετάσχουν στα προγράμματά της, να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της, να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες. Μέσα όμως από τον συνολικό γυναικείο πληθυσμό θέτει κάποιες προτεραιότητες

Α) τις νέες γυναίκες, αυτές που ξεκινούν τη ζωή τους και στις οποίες προ πάντων η Οργάνωση μπορεί να φανεί χρήσιμη για την μελλοντική τους ζωή ενισχύοντάς τες και παρέχοντας τις ευκαιρίες εκείνες που άλλοι δεν παρέχουν.

Β) τις ευάλωτες κατηγορίες γυναικών (αναλφάβητες, ασθενείς, θύματα πολέμων, άνεργες, κακοποιημένες, κοινωνικά αποκλεισμένες για διάφορους λόγους κ.λ.π).

Η ΧΕΝ θεωρεί υποχρέωσή της, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης να εξασφαλίζει για αυτές τις κατηγορίες των γυναικών τη στήριξη για μια ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση. Πιστεύει ότι είναι δείγμα υψηλής κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους των γυναικών που είχαν το προνόμιο να τους δοθούν περισσότερες ευκαιρίες ζωής να εκδηλώσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τις δοκιμαζόμενες ομόφυλές τους.

   3. Γιατί η ΧΕΝ υποστηρίζει την εθελοντική εργασία;

Ο εθελοντισμός αποτελεί μία συνειδητή επιλογή για όσους επιθυμούν να διαθέσουν ανιδιοτελώς τον προσωπικό τους χρόνο και την προσωπική τους εργασία για να υπηρετήσουν ένα σκοπό στον οποίον πιστεύουν.

Στο εθελοντισμό δεν υπάρχει κανένας καταναγκασμός στη βούληση του εθελοντή και η εθελοντική εργασία δεν σχετίζεται με κανενός είδους προσδοκώμενο αντάλλαγμα. Είναι ένας χώρος προσωπικής ελευθερίας. Μόνη ανταμοιβή του εθελοντή είναι η ικανοποίηση που του προσφέρει η προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου του, οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίζει από την εργασία του.
Η Οργάνωση μέσα στα πλαίσια της οποίας εργάζεται αποτελεί και πεδίο προσωπικής ανάπτυξης, αφού εκεί ασκεί τις ικανότητες και τις δεξιότητές του.

Ο επαγγελματικός και ο οικογενειακός χώρος δεν μπορούν πάντα να «ανοίξουν παράθυρα» στον δημόσιο χώρο, σε μια συνολικότερη θεώρηση της πραγματικότητας και της επικαιρότητας. Η εθελοντική συμμετοχή σε μία κοινωνική Οργάνωση είναι μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς και να αποκομίσει εμπειρίες από έναν ορίζοντα ευρύ και να συμμετάσχει ενεργά και προσωπικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

   4. Με ποιες μεθόδους επιδιώκει η ΧΕΝ να επιτύχει την ανάπτυξη της Γυναίκας;

Η ΧΕΝ πιστεύει στη «βιωματική μέθοδο» και την «αλληλοδιδακτική». Αυτό δηλαδή που επιχειρεί είναι να εξασφαλίσει τη συμμετοχή, τη συλλογική επεξεργασία θεμάτων και αποφάσεων, την προσωπική ανάληψη ευθυνών, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και να προχωρήσει στην υλοποίησή των αποφάσεων. Η εμπλοκή αυτή των ατόμων μέσα στις διαδικασίες αυτές έχει πολλά πλεονεκτήματα:

Την απόκτηση γνώσεων και τεχνογνωσίας
Την άσκηση στην επικοινωνία και την έκφραση γνώμης
Την ανάληψη ευθύνης
Την ενίσχυση των ικανοτήτων και ταλέντων
Την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης κ.ά.

Με άλλα λόγια η όλη διαδικασία είναι «αναπτυξιακή» σε ατομικό επίπεδο (ανάπτυξη της γυναίκας) αλλά και ωφέλιμη για το κοινωνικό σύνολο.

5. Γιατί τα προγράμματα της ΧΕΝ καλύπτουν πολλούς τομείς (υγεία, περιβάλλον, επιμόρφωση, ανεργία, πολυπολιτισμικότητα κ.ά.);

H XEN, ως γυναικεία κοινωνική οργάνωση οφείλει να ασχολείται και να παρεμβαίνει σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες. Είτε μέσα από την προσφορά υπηρεσιών που ανακουφίζουν είτε μέσα από δράσεις συνηγορίας που αναδεικνύουν και οδηγούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αιτίων όλων όσων καταδυναστεύουν το γυναικείο φύλο, η ΧΕΝ στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς κόσμου για όλες τις γυναίκες.