Η ΧΕΝ στην Ελλάδα

Η ΧΕΝ σήμερα

Η ΧΕΝ Ελλάδος αποτελεί το συντονιστικό όργανο πληροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας των 23 ΧΕΝ στην Ελλάδα και εκπρόσωπος αυτών την σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ως γυναικεία, εθελοντική οργάνωση τόσο παγκόσμια όσο και εθνικά εργάζεται για την αυτοδιάθεση των γυναικών και των κοριτσιών, για την ενίσχυση της συλλογικής τους δύναμης και την ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων σε όλους τους τομείς. Σκοπός της οργάνωσης είναι να αναπτύξει την ηγεσία και τη συλλογική δύναμη των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους.

Οι αξίες και οι αρχές που καθοδηγούν το έργο της ΧΕΝ προωθούν το όραμα και τους σκοπούς της και είναι:

  • Η ενδυνάμωση των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών.
  • Η προώθηση των αρχών που απορρέουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αρχή της συμμετοχής, της μη διάκρισης και της λογοδοσίας
  • Η διαμόρφωση ενός μοντέλου διαγενεακής, συμμετοχικής ηγεσίας
  • Η προώθηση του εθελοντισμού και των συνεργασιών που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό
  • Η λειτουργία με ακεραιότητα και η διασφάλιση της χρηστής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα

Μετά από 100 χρόνια παρουσίας στον ελλαδικό χώρο η ΧΕΝ συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις γυναίκες που τις έχουν ανάγκη. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΧΕΝ -εθελόντριες και επαγγελματίες- λειτουργώντας με διαφάνεια και πλήρη συναίσθηση ευθύνης έχουν θέσει την ενδυνάμωση των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών στο επίκεντρο της δουλειάς τους.